หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย : waraporn
อ่าน : 105
อังคาร ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

OIT011 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายไตรมาส ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)