หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โดย : waraporn
อ่าน : 234
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

1. แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p0qAx8tQvri2mbsbNfts_ybw4PgeISUo/edit?usp=sharing&ouid=114361827095058608892&rtpof=true&sd=true

2. แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lp1_naT9HFItmf9xX2MDq1VGrYWQ_GV6/edit?usp=sharing&ouid=114361827095058608892&rtpof=true&sd=true

3. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง