หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย : waraporn
อ่าน : 490
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

OIT011 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายไตรมาส ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)