หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงสร้างการบริหารงาน สพป.นนทบุรี เขต 1
โดย : waraporn
อ่าน : 370
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

OIT001 โครงสร้างการบริหารงาน สพป.นนทบุรี เขต 1


การแบ่งส่วนราชการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)