ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะนโยบายเเละเเผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานวิเคราะห์งบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :sirikun815@Gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิเคราะห์งบประมาณ