[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
connectdb(DB_NAME,DB_USERNAME,DB_PASSWORD); $res['page'] = $db->select_query("SELECT * FROM ".TB_PAGE." WHERE status='1' and menugr='mainmenu' ORDER BY sort "); while($arr['page'] = $db->fetch($res['page'])){ //echo $arr['page']['links']; if($arr['page']['links']){ echo ""; echo ''; } else { echo ""; echo ''; } } ?>

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ling
 
ทำเนียบสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
นโยบาย สพฐ.
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564-2565


ตัวชี้วัด สพฐ. 2563
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (2559-2562)
แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี (2563-2565)

แผนพัฒนาการศึกษา สพฐ. 3 ปี

แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการประจำปี สพฐ.
ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562
BIG DATA
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2563

ระบบ eMENSCR

ระบบ e MENSCR
บบฟอร์มโครงการปี2564
ู่มือระบบ e MENSCR
ัวอย่างการวิเคราะห์โครงการปี2564
-
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ัวอย่างการวิเคราะห์โครงการปี2563

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ


  

  หมวดหมู่ : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : หลักธรรมที่ทุกคนควรรู้
โดย : waraporn
เข้าชม : 987
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

หลักธรรมสำคัญ ๆ ทางพุทธศาสนา.. ที่ควรปริยัติ ศึกษา ทำความเข้าใจ .. หยั่งลงสู่การปฏิบัติ .. เพื่อความบรรลุอันเป็นผลที่เรียกว่า ปฏิเวธ อาทิ..

@ อริยสัจ 4.. ดังที่ท่านแสดงพอสรุปใจความได้ว่า.. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ สัตว์ทั้งหลายจึงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏฏ์ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด..

@ ไตรสิกขา.. ศีล สมาธิ ปัญญา.. ได้ชื่อว่า เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หรือที่ท่านประมวลความว่า การเว้นบาปชั่วทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และ การทำจิตให้ผ่องแผ้วไกลกิเลส…

@ หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด (สังสารวัฏฏ์) เช่น สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เรามีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัย เป็นทายาทของกรรม ทำกรรมอันใดไว้ ย่อมต้องรับผลของกรรมนั้น และ สภาวะโลกธรรม 8 ที่ปรากฎแก่เหล่าสัตว์ เป็นเครื่องบ่งชี้ กรรม และ ผลของกรรม

@ ไตรลักษณ์ .. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา .. มีความสัมพันธ์กัน ดังที่ท่านแสดงในรูป.. สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา.. โดยเฉพาะ อนัตตา หลักธรรมนี้ เป็นธรรมจำเพาะพระพุทธเจ้า หมายความว่า จำเพาะพระโพธิสัตว์ ที่อุบัติมาเพื่อความเป็นสัมมาสัมพุทธะ เท่านั้น ที่จะทรงสามารถพบธรรมนี้ได้.. และธรรมนี้ (ไตรลักษณ์) สำคัญโดดเด่นมาก ในเรื่องของปัญญาสิกขา.. ดังที่ท่านแสดงว่า “ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”… ที่สอดคล้องต้องกับ ที่พระบรมศาสดา มักทรงตรัสถามขันธ์ 5 หยั่งสู่ไตรลักษณ์.. แล้วทรงตรัสถามตอนท้ายว่า “ควรหรือที่จะยึดมั่นถือมั่นว่า นั่นเรา นั่นของเรา”… สิ่งอันบดบังให้ยากต่อการเห็น หรือไม่เห็นไตรลักษณ์.. สันตติ(ความสืบต่อ) อิริยาบถ ฆนะสัญญา(ความเป็นก้อน รูป รูปร่าง)..! นี้ก็เป็นธรรม อันจำเป็นต้องทำความรู้จักเข้าใจ เพื่อจะได้เห็นแจ้งสภาวไตรลักษณ์ หลุดพ้นความสำคัญมั่นหมายใน สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความทางวิชาการ5 อันดับล่าสุด

      การจัดตั้งงบปรมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7/พ.ย./2560
      สาระน่ารู้ 22/พ.ค./2560
      การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC ) 25/เม.ย./2560
      ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนในสังกัดดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 25/เม.ย./2560
      หลักธรรมที่ทุกคนควรรู้ 3/ส.ค./2559